Miljolare.no

Område: Monsknutepytten

Dafniejakten
26.09.2013
Hope oppvekstsenter avdeling skole
Monsknutepytten (Risør, Aust-Agder)
(Monsknuten)
Libeller (Anisoptera)
Calopterygidae
Svevemygg (Chaoborus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Rundorm (Nematoda)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)