Miljolare.no

Område: Bekk/ bekkmunning Haukvatnet

Planter i og ved ferskvatn
05.06.2015
Dalgård skole
Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Stivt brasmegras (Isoëtes lacustris)
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Planteregistreringer
13.06.2013
Dalgård skole
Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Gran (Picea abies)
Smådyr i ferskvatn
23.05.2013
Dalgård skole
Bekk/ bekkmunning Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Vannedderkopper (Cybaeidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Virvlere (Gyrinidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)