Miljolare.no

Område: Hamar

Fugler ved foringsplassen
15.02.2016
Trond Norton
Hamar (Hamar, Innlandet)
Kråke (300)
Gråsisik (30)
Skjære (12)
Grønnfink (7)
Dompap (6)
Pilfink (4)
Katt (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Sidensvans (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Trond Norton
Hamar (Hamar, Innlandet)
Kråke (600)
Gråsisik (25)
Grønnfink (12)
Stillits (10)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Pilfink (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
12.05.2013
Trond Norton
Hamar (Hamar, Innlandet)
Bjørkefink (20)
Gråtrost (10)
Grønnsisik (10)
Blåmeis (6)
Gråsisik (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Bokfink (4)
Dompap (4)
Gulspurv (4)
Kråke (4)
Spettmeis (4)
Flaggspett (2)
Gråfluesnapper (2)
Gråspurv (2)
Katt (2)
Linerle (2)
Pilfink (2)
Ringdue (2)
Rødstjert (2)
Rødstrupe (2)
Stillits (2)
Stær (2)
Svartmeis (2)
Grankorsnebb (1)
Svarttrost (1)