Miljolare.no

Område: Øyrane

Når kommer våren?
21.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
21.04.2013 Ankomst bjørkefink
21.04.2013 Ankomst sandsvale
21.04.2013 Ankomst krikkand
21.04.2013 Ankomst storspove
21.04.2013 Ankomst rødstilk
Fugler ved foringsplassen
21.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
Gråmåke (28)
Stokkand (19)
Kråke (13)
Krikkand (8)
Tjeld (6)
Vipe (5)
Kanadagås (3)
Gråspurv (2)
Rødstilk (2)
Svartbak (2)
Linerle (1)
Storspove (1)
Fugler ved foringsplassen
16.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
Gråmåke (20)
Fugler ved foringsplassen
08.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
Kanadagås (20)
Kvinand (6)
Fugler ved foringsplassen
07.04.2013
Maren Erland
Øyrane (Sunnfjord, Vestland)
Kanadagås (37)
Stokkand (35)
Kvinand (6)