Miljolare.no

Område: Agderkysten

Livet i fjæra
20.03.2013
Friluftsrådet Sør
Agderkysten (Arendal, Agder)
Kuskjell (Arctica islandica)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Pyntekrabber (Hyas)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Kamskjell (Pecten maximus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Posthornmark (Spirorbis sp.)