Miljolare.no

Område: Sveli

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Grønnsisik (21)
Dompap (20)
Gulspurv (15)
Gråsisik (14)
Pilfink (11)
Kjernebiter (9)
Blåmeis (6)
Ekorn (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
20.01.2019
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Gulspurv (53)
Blåmeis (7)
Dompap (5)
Ekorn (5)
Granmeis (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Snømus (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Gråsisik (30)
Gulspurv (18)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Ekorn (4)
Kjøttmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Kråke (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Dompap (16)
Gulspurv (16)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (3)
Rådyr (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Gråsisik (1)
Gråspett (1)
Grønnfink (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Gråsisik (45)
Blåmeis (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Blåmeis (10)
Grønnsisik (9)
Gulspurv (9)
Kjøttmeis (8)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Trekryper (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Rådyr (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2013
Bjørn Kjelstad
Sveli (Orkland, Trøndelag)
Grønnsisik (22)
Kjøttmeis (6)
Gulspurv (5)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)