Miljolare.no

Område: Bekkefaret

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Eli Olsen
Bekkefaret (Stavanger, Rogaland)
Stær (6)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Tyrkerdue (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Eli Olsen
Bekkefaret (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (20)
Stær (15)
Gulspurv (8)
Blåmeis (5)
Pilfink (4)
Kjøttmeis (3)
Gjerdesmett (1)
Kornkråke (1)
Løvmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Eli Olsen
Bekkefaret (Stavanger, Rogaland)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (4)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
Eli Olsen
Bekkefaret (Stavanger, Rogaland)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Eli Olsen
Bekkefaret (Stavanger, Rogaland)
Stær (15)
Kjøttmeis (3)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Gråspurv (1)
Gulspurv (1)
Pilfink (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Eli Olsen
Bekkefaret (Stavanger, Rogaland)
Kjøttmeis (15)
Stær (12)
Gulspurv (10)
Blåmeis (3)
Gjerdesmett (1)
Gråspurv (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)