Miljolare.no

Område: Engesvolden

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Pilfink (14)
Gråsisik (12)
Kjøttmeis (10)
Granmeis (9)
Skjære (8)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Granmeis (15)
Kjøttmeis (11)
Dompap (8)
Pilfink (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (3)
Grønnfink (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Pilfink (10)
Dompap (8)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (2)
Grønnfink (2)
Orrfugl (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Pilfink (14)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Når kommer våren?
22.03.2016
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
17.03.2016 Ankomst gulspurv
14.03.2016 Ankomst stær
16.03.2016 Ankomst svarttrost
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Pilfink (14)
Dompap (12)
Gråsisik (11)
Granmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Sidensvans (6)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Når kommer våren?
16.03.2015
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
11.03.2015 Ankomst rødstrupe
13.03.2015 Ankomst stær
Fugler ved foringsplassen
23.01.2015
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Pilfink (42)
Kjøttmeis (14)
Gråsisik (9)
Dompap (8)
Granmeis (8)
Blåmeis (7)
Skjære (6)
Nøtteskrike (5)
Spettmeis (4)
Grønnfink (3)
Kråke (2)
Når kommer våren?
21.04.2013
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
03.04.2013 Ankomst bokfink
19.04.2013 Ankomst stær
20.04.2013 Ankomst jernspurv
19.04.2013 Ankomst kvinand
10.04.2013 Ankomst rødstrupe
20.03.2013 Ankomst sidensvans
10.03.2013 Ankomst gulspurv
Fugler ved foringsplassen
29.01.2013
Svanhild Sommer
Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Gråsisik (12)
Dompap (10)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Sidensvans (5)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)