Miljolare.no

Område: Ringsakerveien 1403

Fugler ved foringsplassen
18.01.2019
KJELL ANDERS DALELV
Ringsakerveien 1403 (Ringsaker, Innlandet)
Pilfink (30)
Dompap (20)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (16)
Gulspurv (15)
Brunsisik (10)
Skjære (10)
Bjørkefink (8)
Ekorn (4)
Flaggspett (4)
Kråke (4)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (2)
Spurvehauk (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
11.01.2017
KJELL ANDERS DALELV
Ringsakerveien 1403 (Ringsaker, Innlandet)
Flaggspett (31)
Pilfink (30)
Granmeis (28)
Blåmeis (10)
Dompap (10)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (8)
Gulspurv (6)
Skjære (5)
Bjørkefink (4)
Brunsisik (4)
Kråke (3)
Katt (2)
Nøtteskrike (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
KJELL ANDERS DALELV
Ringsakerveien 1403 (Ringsaker, Innlandet)
Pilfink (30)
Dompap (20)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (10)
Gulspurv (10)
Brunsisik (8)
Grønnfink (5)
Bjørkefink (4)
Flaggspett (4)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Katt (2)
Nøtteskrike (2)
Spurvehauk (2)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
KJELL ANDERS DALELV
Ringsakerveien 1403 (Ringsaker, Innlandet)
Pilfink (30)
Grønnfink (15)
Blåmeis (12)
Dompap (12)
Skjære (12)
Kjøttmeis (10)
Gulspurv (6)
Kornkråke (5)
Kråke (5)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Spurvehauk (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
KJELL ANDERS DALELV
Ringsakerveien 1403 (Ringsaker, Innlandet)
Pilfink (20)
Bjørkefink (10)
Blåmeis (10)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (10)
Dompap (8)
Granmeis (8)
Gulspurv (8)
Brunsisik (4)
Grønnfink (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Ekorn (1)
Katt (1)
Spurvehauk (1)