Miljolare.no

Område: Bogen

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Skjære (25)
Gråspurv (22)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (6)
Grønnfink (5)
Havørn (5)
Granmeis (4)
Katt (4)
Kråke (4)
Dompap (2)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråspurv (31)
Kjøttmeis (11)
Havørn (10)
Skjære (8)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Katt (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Hare (2)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (20)
Skjære (20)
Grønnfink (10)
Dompap (5)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Spurvehauk (2)
Svarttrost (2)
Hare (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråspurv (30)
Skjære (30)
Kjøttmeis (25)
Gråsisik (20)
Grønnfink (10)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Katt (2)
Spurvehauk (2)
Svarttrost (2)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Skjære (30)
Gråspurv (25)
Kjøttmeis (15)
Granmeis (5)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (4)
Havørn (4)
Hare (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Skjære (26)
Kjøttmeis (22)
Gråspurv (15)
Grønnfink (8)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Gulspurv (4)
Granmeis (2)
Hare (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Spurvehauk (2)
Katt (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kjøttmeis (41)
Gråspurv (35)
Kråke (20)
Skjære (16)
Gulspurv (8)
Ravn (6)
Dompap (5)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Havørn (3)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråspurv (26)
Dompap (22)
Skjære (17)
Kjøttmeis (14)
Gulspurv (9)
Kråke (7)
Granmeis (4)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
Marita Arnesen
Bogen (Kvæfjord, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (16)
Gråsisik (15)
Kråke (15)
Gulspurv (14)
Skjære (12)
Grønnsisik (6)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Svarttrost (1)