Miljolare.no

Område: Nedre Tveiten

Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (25)
Svarttrost (10)
Stillits (9)
Kjøttmeis (7)
Gråmåke (5)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Grønnfink (40)
Gråhegre (14)
Gråspurv (7)
Gråmåke (6)
Stillits (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Gråtrost (20)
Kråke (20)
Stillits (14)
Kjøttmeis (6)
Gråmåke (5)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Bokfink (3)
Gråhegre (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Grønnfink (25)
Kråke (12)
Gråmåke (7)
Kjøttmeis (7)
Stillits (7)
Svarttrost (6)
Gråspurv (4)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Når kommer våren?
26.02.2008
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
 
Når kommer våren?
19.03.2008
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
01.03.2008 Ankomst tjeld
08.03.2008 Ankomst vipe
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (15)
Gråmåke (12)
Blåmeis (5)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.12.2004
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (75)
Gråhegre (25)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (17)
Gråmåke (12)
Grønnfink (7)
Blåmeis (4)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.11.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (70)
Gråhegre (12)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (5)
Gråmåke (3)
Blåmeis (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
04.03.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (15)
Gråspurv (10)
Gråmåke (9)
Stær (7)
Svarttrost (6)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Gråhegre (3)
Løvmeis (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (80)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (9)
Gråspurv (8)
Grønnfink (7)
Gråmåke (5)
Blåmeis (4)
Rødvingetrost (3)
Gråhegre (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
08.01.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Gråspurv (10)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Gråmåke (7)
Svarttrost (7)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Stillits (3)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.12.2005
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (25)
Gråspurv (15)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (7)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Gråmåke (4)
Gråhegre (3)
Løvmeis (3)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.12.2004
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (35)
Kjøttmeis (7)
Gråhegre (5)
Gråspurv (5)
Grønnfink (5)
Gråmåke (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)