Miljolare.no

Område: Sagjordet

Fugler ved foringsplassen
25.04.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Gråtrost (20)
Bokfink (15)
Fiskemåke (10)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (8)
Stokkand (8)
Linerle (6)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Gjerdesmett (4)
Kråke (4)
Rødstrupe (4)
Sildemåke (4)
Skjære (4)
Rødvingetrost (3)
Dompap (2)
Dvergspett (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Måltrost (2)
Pilfink (2)
Ringdue (2)
Siland (2)
Vintererle (2)
Fossekall (1)
Jernspurv (1)
Løvsanger (1)
Munk (1)
Nøtteskrike (1)
Storskarv (1)
Strandsnipe (1)
Svarthvit fluesnapper (1)
Fugler ved foringsplassen
10.04.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Bokfink (9)
Kjøttmeis (8)
Stokkand (8)
Blåmeis (7)
Gråspurv (7)
Gråtrost (6)
Fiskemåke (5)
Svarttrost (5)
Gjerdesmett (4)
Kråke (4)
Linerle (4)
Rødstrupe (4)
Sildemåke (4)
Skjære (4)
Siland (3)
Dompap (2)
Dvergspett (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Måltrost (2)
Ringdue (2)
Rødvingetrost (2)
Stjertmeis (2)
Vintererle (2)
Gransanger (1)
Jernspurv (1)
Løvsanger (1)
Fugler ved foringsplassen
04.04.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (20)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (7)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Gråspurv (5)
Rødstrupe (5)
Skjære (5)
Gjerdesmett (4)
Kråke (4)
Fiskemåke (3)
Dompap (2)
Dvergspett (2)
Flaggspett (2)
Kattugle (2)
Linerle (2)
Løvmeis (2)
Ringdue (2)
Stjertmeis (2)
Vintererle (2)
Fossekall (1)
Gråmåke (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Måltrost (1)
Rødvingetrost (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.03.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (26)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Rødstrupe (6)
Bokfink (5)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Gjerdesmett (4)
Kråke (4)
Stjertmeis (4)
Gråspurv (3)
Dompap (2)
Dvergspett (2)
Flaggspett (2)
Kattugle (2)
Krikkand (2)
Kvinand (2)
Løvmeis (2)
Ringdue (2)
Storskarv (2)
Vintererle (2)
Fossekall (1)
Gråmåke (1)
Grønnfink (1)
Fugler ved foringsplassen
19.03.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (28)
Kjøttmeis (7)
Bokfink (6)
Blåmeis (5)
Gråspurv (5)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Kråke (4)
Rødstrupe (4)
Stjertmeis (4)
Gjerdesmett (3)
Gråmåke (3)
Gråtrost (3)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Kattugle (2)
Kvinand (2)
Ringdue (2)
Storskarv (2)
Vintererle (2)
Dvergspett (1)
Fossekall (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (41)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Kråke (4)
Kvinand (4)
Stjertmeis (4)
Dompap (3)
Gjerdesmett (3)
Gråmåke (3)
Rødstrupe (3)
Kattugle (2)
Ringdue (2)
Bokfink (1)
Dvergspett (1)
Fossekall (1)
Grønnfink (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Vintererle (1)
Fugler ved foringsplassen
07.03.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (40)
Kjøttmeis (7)
Gråspurv (5)
Stjertmeis (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Rødstrupe (3)
Dompap (2)
Kattugle (2)
Kråke (2)
Kvinand (2)
Storskarv (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Gråmåke (1)
Grønnfink (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.02.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (17)
Kjøttmeis (8)
Gråspurv (5)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Rødstrupe (3)
Sangsvane (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Kattugle (2)
Kråke (2)
Kvinand (2)
Løvmeis (2)
Ringdue (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (31)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (7)
Dompap (5)
Gråspurv (5)
Skjære (5)
Svarttrost (5)
Rødstrupe (4)
Kattugle (2)
Kvinand (2)
Ravn (2)
Sangsvane (2)
Storskarv (2)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (37)
Kjøttmeis (10)
Gråspurv (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Rødstrupe (3)
Gjerdesmett (2)
Kattugle (2)
Kvinand (2)
Svarttrost (2)
Fossekall (1)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2017
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Stokkand (73)
Gråspurv (16)
Skjære (12)
Kjøttmeis (10)
Sangsvane (7)
Dompap (6)
Svarttrost (6)
Blåmeis (5)
Gjerdesmett (4)
Grønnsisik (4)
Rødstrupe (4)
Storskarv (3)
Fossekall (2)
Kattugle (2)
Kvinand (2)
Vintererle (2)
Gråhegre (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
02.06.2013
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Gråspurv (30)
Pilfink (8)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Grønnsisik (6)
Ringdue (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Fiskemåke (4)
Kanadagås (4)
Kjøttmeis (4)
Låvesvale (4)
Svarttrost (4)
Siland (3)
Dompap (2)
Gråfluesnapper (2)
Gulspurv (2)
Kjernebiter (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Løvsanger (2)
Munk (2)
Måltrost (2)
Rødstrupe (2)
Rødvingetrost (2)
Sildemåke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Strandsnipe (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Vintererle (2)
Bøksanger (1)
Bøksanger (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Jernspurv (1)
Ravn (1)
Rosenfink (1)
Steinskvett (1)
Vendehals (1)
Fugler ved foringsplassen
29.05.2013
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Gråspurv (25)
Grønnfink (7)
Bokfink (6)
Grønnsisik (6)
Fiskemåke (5)
Kjøttmeis (5)
Ringdue (5)
Blåmeis (4)
Strandsnipe (4)
Svarttrost (4)
Gråtrost (3)
Pilfink (3)
Dompap (2)
Gråfluesnapper (2)
Kjernebiter (2)
Linerle (2)
Låvesvale (2)
Løvsanger (2)
Rødstrupe (2)
Sildemåke (2)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Jernspurv (1)
Kråke (1)
Vintererle (1)
Fugler ved foringsplassen
27.04.2013
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Bokfink (50)
Gråspurv (18)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (4)
Dompap (2)
Fiskemåke (2)
Grønnsisik (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Linerle (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Sildemåke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Jernspurv (1)
Kjernebiter (1)
Strandsnipe (1)
Vintererle (1)
Fugler ved foringsplassen
14.04.2013
Leif Christian Torsøe
Sagjordet (Vennesla, Agder)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (8)
Stokkand (8)
Bokfink (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Rødstrupe (4)
Sildemåke (4)
Fiskemåke (2)
Gulspurv (2)
Kanadagås (2)
Kvinand (2)
Spettmeis (2)
Storskarv (2)
Fossekall (1)
Gjerdesmett (1)
Kattugle (1)
Vintererle (1)
1 - 15 av 29 siste»»