Miljolare.no

Område: Bakstad Nedre

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Dompap (16)
Blåmeis (11)
Skjære (5)
Ekorn (4)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Nøtteskrike (3)
Pilfink (3)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Gulspurv (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2020
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Gråsisik (25)
Dompap (14)
Blåmeis (8)
Grønnsisik (7)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Pilfink (3)
Svartmeis (3)
Grønnfink (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gråtrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Dompap (60)
Gulspurv (11)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Svartmeis (6)
Granmeis (5)
Ekorn (4)
Skjære (4)
Flaggspett (3)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Rådyr (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2018
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Dompap (18)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Granmeis (6)
Spettmeis (5)
Svartmeis (5)
Ekorn (4)
Grønnsisik (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Rådyr (2)
Stjertmeis (2)
Gråspett (1)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Dompap (18)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (8)
Stjertmeis (6)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Gråsisik (2)
Grønnsisik (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Gråsisik (10)
Blåmeis (7)
Dompap (6)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Dompap (15)
Skjære (11)
Stjertmeis (11)
Kjøttmeis (9)
Spettmeis (5)
Blåmeis (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Sigrid Owren Furuli
Bakstad Nedre (Sør-Fron, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Trekryper (1)