Miljolare.no

Område: Farsjø

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (20)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (6)
Fuglekonge (3)
Grankorsnebb (2)
Grønnsisik (2)
Flaggspett (1)
Laksand (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (20)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (10)
Dompap (2)
Løvmeis (2)
Ekorn (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Gråsisik (30)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Dompap (9)
Skjære (4)
Stillits (3)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Spurveugle (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Dompap (7)
Svartmeis (3)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (15)
Grønnsisik (15)
Kjøttmeis (15)
Sidensvans (8)
Grønnfink (5)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Dompap (13)
Skjære (3)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Polarsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Henning Andersen
Farsjø (Kragerø, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (20)
Dompap (17)
Blåmeis (15)
Svartmeis (4)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Løvmeis (1)