Miljolare.no

Område: Foringsplass småbruk Sørlund

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (11)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Klatremus (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2022
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Grankorsnebb (6)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (5)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Klatremus (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Perleugle (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Grankorsnebb (7)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Varsler (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (14)
Kjøttmeis (8)
Grankorsnebb (7)
Ekorn (5)
Konglebit (5)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Klatremus (1)
Røyskatt (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (14)
Kjøttmeis (11)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grankorsnebb (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (9)
Dompap (4)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Klatremus (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Rådyr (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Grankorsnebb (10)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Rådyr (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2019
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (6)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Røyskatt (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Gråsisik (60)
Kjøttmeis (8)
Brunsisik (6)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Polarsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Kongeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (5)
Gråsisik (5)
Granmeis (3)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Ekorn (3)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Grankorsnebb (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2014
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (5)
Gulspurv (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Rådyr (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Kirsten Winge
Foringsplass småbruk Sørlund (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Ekorn (4)
Skjære (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Lavskrike (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)