Miljolare.no

Område: kjellsrudbekken

Vassføring, straum og erosjon
15.10.2004
Espa skole og barnehage/Avd skole
kjellsrudbekken (Stange, Innlandet)
 
Smådyr i ferskvatn
15.10.2004
Espa skole og barnehage/Avd skole
kjellsrudbekken (Stange, Innlandet)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Taglormer (Nematomorpha)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Svamper (Porifera)
Vårfluer (Trichoptera)
Er vatnet vårt surt?
15.10.2004
Espa skole og barnehage/Avd skole
kjellsrudbekken (Stange, Innlandet)
pH 7.5 (vann)