Miljolare.no

Område: Ytterstad

Fugler ved foringsplassen
23.01.2023
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (36)
Stokkand (24)
Gråmåke (13)
Kjøttmeis (8)
Gråhegre (7)
Dompap (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Havørn (3)
Oter (3)
Gråspurv (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Elg (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Lirype (1)
Markmus (1)
Mink (1)
Orrfugl (1)
Røyskatt (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2022
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Markmus (30)
Gråmåke (12)
Stokkand (12)
Gråsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Orrfugl (6)
Sangsvane (6)
Granmeis (5)
Grankorsnebb (4)
Gråtrost (4)
Havørn (4)
Kråke (3)
Blåmeis (2)
Gråhegre (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Hare (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Dvergfalk (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Oter (1)
Rødvingetrost (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Gråmåke (20)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (8)
Granmeis (5)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Brunsisik (1)
Kongeørn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2020
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Gråsisik (17)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Gråmåke (3)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Havørn (7)
Kjøttmeis (7)
Grankorsnebb (4)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Sangsvane (3)
Kongeørn (2)
Ravn (2)
Gråspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Dompap (10)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2019
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (12)
Orrfugl (7)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Kongeørn (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Tårnfalk (2)
Blåmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (45)
Gråsisik (25)
Gråtrost (20)
Orrfugl (12)
Sidensvans (12)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Granmeis (4)
Havørn (4)
Skjære (4)
Ravn (3)
Dompap (2)
Kongeørn (2)
Rødvingetrost (2)
Sangsvane (2)
Gråspett (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2017
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (28)
Kjøttmeis (5)
Granmeis (4)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Orrfugl (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Gråspett (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Furukorsnebb (8)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (6)
Granmeis (4)
Havørn (2)
Kongeørn (2)
Kråke (2)
Orrfugl (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (12)
Dompap (10)
Orrfugl (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Kråke (4)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Falkefamilien (1)
Gråspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Grønnfink (23)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (5)
Kråke (4)
Dompap (3)
Havørn (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Sidensvans (30)
Grønnfink (18)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (7)
Granmeis (6)
Kråke (6)
Dompap (4)
Havørn (2)
Skjære (2)
Svarttrost (1)