Miljolare.no

Område: bebygd

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Kjøttmeis (11)
Pilfink (8)
Blåmeis (7)
Granmeis (6)
Skjære (6)
Nøtteskrike (5)
Ekorn (4)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Nøtteskrike (11)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (8)
Blåmeis (6)
Granmeis (5)
Kornkråke (5)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Pilfink (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Pilfink (19)
Ekorn (9)
Kjøttmeis (9)
Nøtteskrike (9)
Blåmeis (7)
Skjære (5)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Dompap (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (6)
Blåmeis (5)
Nøtteskrike (5)
Dompap (4)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Gråspett (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Gråsisik (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Grønnsisik (6)
Nøtteskrike (4)
Pilfink (4)
Granmeis (2)
Gråspett (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (5)
Nøtteskrike (4)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Olaf Bergelien
bebygd (Rollag, Viken)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (6)
Nøtteskrike (5)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (1)