Miljolare.no

Område: Øjavn. 30

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Gulspurv (45)
Pilfink (25)
Kjøttmeis (8)
Skjære (8)
Blåmeis (7)
Bokfink (5)
Svarttrost (5)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Pilfink (25)
Gråsisik (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Gråspurv (5)
Grønnsisik (5)
Gulspurv (5)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Granmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
06.05.2019
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Pilfink (40)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Gulspurv (7)
Skjære (6)
Gråspurv (5)
Gjerdesmett (4)
Svarttrost (4)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Gråmåke (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Gråsisik (45)
Gulspurv (22)
Brunsisik (18)
Blåmeis (16)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (12)
Katt (2)
Løvmeis (2)
Sidensvans (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Rådyr (1)
Rødvingetrost (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (9)
Gulspurv (5)
Pilfink (4)
Kråke (2)
Sidensvans (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Pilfink (21)
Gulspurv (17)
Blåmeis (6)
Gråsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (10)
Gulspurv (8)
Blåmeis (5)
Løvmeis (3)
Skjære (3)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Furukorsnebb (2)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Harald Hole
Øjavn. 30 (Rauma, Møre og Romsdal)
Pilfink (15)
Dompap (8)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Løvmeis (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Svarttrost (1)