Miljolare.no

Område: Apotekvn

Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Jens Birger Bjercke
Apotekvn (Modum, Viken)
Dompap (15)
Kjøttmeis (15)
Kjernebiter (6)
Blåmeis (4)
Ekorn (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Jens Birger Bjercke
Apotekvn (Modum, Viken)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Grønnsisik (6)
Blåmeis (5)
Gulspurv (5)
Svartmeis (4)
Flaggspett (2)
Pilfink (2)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2013
Jens Birger Bjercke
Apotekvn (Modum, Viken)
Dompap (20)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (3)
Tyrkerdue (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)