Miljolare.no

Område: Hage, bebygd område

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Pilfink (15)
Grønnfink (12)
Grønnsisik (10)
Skjære (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (2)
Ringdue (2)
Flaggspett (1)
Gråspurv (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (12)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (8)
Skjære (8)
Blåmeis (7)
Gråsisik (3)
Gråspurv (3)
Grønnsisik (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (12)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (9)
Skjære (8)
Grønnfink (7)
Blåmeis (6)
Gråsisik (3)
Grønnsisik (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Gråtrost (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2019
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (10)
Skjære (10)
Pilfink (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Gråsisik (4)
Grønnsisik (3)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Gråspurv (2)
Gråtrost (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Pilfink (22)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (8)
Grønnfink (7)
Bokfink (6)
Skjære (6)
Flaggspett (3)
Grønnsisik (3)
Stjertmeis (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Pilfink (16)
Gulspurv (11)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (8)
Blåmeis (7)
Bokfink (6)
Skjære (6)
Gråspurv (3)
Grønnsisik (3)
Stjertmeis (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.11.2017
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Grønnfink (12)
Skjære (11)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (9)
Pilfink (9)
Blåmeis (8)
Dompap (7)
Bjørkefink (5)
Bokfink (4)
Gråspurv (3)
Grønnsisik (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2017
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (24)
Pilfink (11)
Blåmeis (6)
Stjertmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Grønnsisik (4)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Tyrkerdue (3)
Flaggspett (2)
Gråspurv (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Pilfink (12)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (5)
Stjertmeis (5)
Gulspurv (4)
Gråspurv (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Grønnsisik (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (12)
Pilfink (8)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (5)
Stjertmeis (4)
Flaggspett (2)
Gråspurv (2)
Svartmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Granmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2017
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Sidensvans (30)
Gulspurv (15)
Pilfink (14)
Grønnfink (12)
Grønnsisik (12)
Stjertmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Bjørkefink (3)
Gråsisik (3)
Gråspurv (3)
Skjære (3)
Tyrkerdue (3)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
07.12.2016
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (20)
Grønnfink (15)
Pilfink (9)
Stjertmeis (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Gråspurv (4)
Skjære (4)
Tyrkerdue (4)
Bjørkefink (3)
Dompap (3)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Katt (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Gråspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.11.2016
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (12)
Grønnfink (9)
Grønnsisik (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (5)
Sidensvans (4)
Bjørkefink (3)
Gråspurv (3)
Skjære (3)
Tyrkerdue (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Gråtrost (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
16.11.2016
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Pilfink (13)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Grønnsisik (4)
Bjørkefink (3)
Gråspurv (3)
Skjære (3)
Tyrkerdue (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Rådyr (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.11.2016
Rune Høgseth
Hage, bebygd område (Kongsberg, Viken)
Gulspurv (20)
Grønnfink (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Grønnsisik (6)
Pilfink (6)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Tyrkerdue (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Gråspett (2)
Gråspurv (2)
Gråtrost (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Katt (1)
Nøttekråke (1)
1-15 av 60 siste»»