Miljolare.no

Område: Hernar

Fugleliv langs kyst og vatn
05.06.2016
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Åkerrikse (Crex crex)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
21.11.2014
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Kråke (Corvus cornix)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Skjære (Pica pica)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Trostefamilien (Turdidae)
 
Når kommer våren?
17.03.2014
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
15.03.2014 Ankomst storspove
15.03.2014 Sang for første gang storspove
15.03.2014 Ankomst tjeld
15.03.2014 Sang for første gang tjeld
15.03.2014 Ankomst heipiplerke
15.03.2014 Ankomst siland
 
Fugleliv langs kyst og vatn
16.03.2014
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Storspove (Numenius arquata)
 
Dyreobservasjoner
15.03.2014
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Mink (Neovison vison)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
15.03.2014
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Orrfugl (Tetrao tetrix)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
 
Planteregistreringer
26.07.2013
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Skjoldbærer (Scutellaria galericulata)
Planteregistreringer
12.05.2013
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Fjærekoll (Armeria maritima)
Bjørk (Betula pubescens)
Furufamilien (Pinaceae)
Engsyre (Rumex acetosa)
Høymol (Rumex longifolius)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Løvetannslekta (Taraxacum)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
01.05.2013
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Svartbak (Larus marinus)
Linerle (Motacilla alba)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Stær (Sturnus vulgaris)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
17.04.2013
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Orrfugl (Tetrao tetrix)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.12.2012
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Vestland)
Kråke (Corvus cornix)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppmeis (Lophophanes cristatus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Svarttrost (Turdus merula)