Miljolare.no

Område: Ølveshova lanskapsvernområde

Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
Airin Helene Zimmer
Ølveshova lanskapsvernområde (Kvinnherad, Hordaland)
Grønnsisik (30)
Grønnfink (20)
Gråsisik (10)
Bjørkefink (7)
Kjernebiter (7)
Kjøttmeis (7)
Skjære (5)
Granmeis (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (3)
Gjerdesmett (3)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Gråmåke (2)
Svartbak (2)
Katt (1)
Måltrost (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Airin Helene Zimmer
Ølveshova lanskapsvernområde (Kvinnherad, Hordaland)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Gråsisik (5)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (4)
Stillits (4)
Granmeis (3)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Bjørkefink (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
10.10.2012
Airin Helene Zimmer
Ølveshova lanskapsvernområde (Kvinnherad, Hordaland)
Grønnfink (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Dvergspett (1)
Grønnsisik (1)