Miljolare.no

Område: Store Nesttunvann

Forsøpling av vannmiljøet
23.04.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
  
Smådyr i ferskvatn
23.04.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Hoppekreps (Copepoda)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
 
Smådyr i ferskvatn
23.04.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
Hoppekreps (Acanthodiaptomus denticornis)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannlopper (Cladocera)
Vannkalver (Dytiscidae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
 
Smådyr i ferskvatn
23.04.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Heterodonta
Igler (Hirudinea)
 
Smådyr i ferskvatn
23.04.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)
 
Smådyr i ferskvatn
23.04.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Dafnier (Daphnia)
Vannkalver (Dytiscidae)
Stor ryggsvømmer (Notonecta glauca)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
 
Forsøpling av vannmiljøet
08.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
  
Forsøpling av vannmiljøet
08.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
 
Forsøpling av vannmiljøet
05.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
  
Forsøpling av vannmiljøet
08.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Elveutløpet)
 
Forsøpling av vannmiljøet
12.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
 
Forsøpling av vannmiljøet
08.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
  
Forsøpling av vannmiljøet
08.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
 
Forsøpling av vannmiljøet
08.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
 
Er vatnet vårt surt?
06.03.2013
Hop skole
Store Nesttunvann (Bergen, Vestland)
(Kaninen)
pH 7 (vann)
 
1-15 av 52 siste»»