Miljolare.no

Område: hestsjøen

Smådyr i ferskvatn
16.09.2004
Heimdal videregående skole
hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Smådyr i ferskvatn
23.09.2004
Heimdal videregående skole
hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Aeshna sp.
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Lungesnegler (Pulmonata)
Sialis cf. lutaria
Vannymfer (Zygoptera)
Vannkvaliteten
23.09.2004
Heimdal videregående skole
hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Amfibium og krypdyr
16.09.2004
Heimdal videregående skole
hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)