Miljolare.no

Område: Lappland

Fugler ved foringsplassen
12.05.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bjørkefink (23)
Bokfink (19)
Dompap (6)
Grønnsisik (5)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Ringdue (2)
Stær (2)
Kaie (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Fugler ved foringsplassen
09.05.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bokfink (11)
Bjørkefink (8)
Grønnsisik (6)
Dompap (5)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Gulspurv (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
27.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bjørkefink (7)
Bokfink (5)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Kaie (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Kjøttmeis (1)
Linerle (1)
Ringdue (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stær (1)
Når kommer våren?
27.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
27.04.2019 Ankomst gråtrost
Fugler ved foringsplassen
25.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Svarthvit fluesnapper (1)
Når kommer våren?
25.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
25.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.04.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
25.04.2019 Blomstring snøklokke
25.04.2019 Blomstring osp
25.04.2019 Bladsprett (musøre) europalerk
25.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
Fugler ved foringsplassen
24.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Rødvingetrost (3)
Kaie (2)
Ringdue (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Måltrost (1)
Stær (1)
Når kommer våren?
24.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
24.04.2019 Blomstring tysbast
24.04.2019 Ankomst måltrost
Fugler ved foringsplassen
22.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Linerle (1)
Rødvingetrost (1)
Når kommer våren?
22.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
22.04.2019 Ankomst rødvingetrost
22.04.2019 Ankomst linerle
22.04.2019 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
19.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
19.04.2019 Blomstring krokusslekta
Når kommer våren?
18.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
18.04.2019 Blomstring blåveis
Når kommer våren?
17.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
17.04.2019 Blomstring selje
17.04.2019 Voksenstadiet honningbie
Fugler ved foringsplassen
15.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
Bokfink (9)
Dompap (4)
Gulspurv (4)
Kaie (4)
Rådyr (4)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Kjøttmeis (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Jernspurv (1)
Kråke (1)
Tyrkerdue (1)
Når kommer våren?
15.04.2019
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Hedmark)
15.04.2019 Ankomst jernspurv
1-15 av 373 siste»»