Miljolare.no

Område: Øystese

Fremmede arter
15.05.2016
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Når kommer våren?
30.03.2016
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
30.03.2016 Ankomst grågås
30.03.2016 Blomstring hestehov
28.03.2016 Ankomst stær
28.03.2016 Sang for første gang stær
Når kommer våren?
29.03.2016
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
26.03.2016 Sang for første gang storspove
 
Fremmede arter
16.05.2015
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Når kommer våren?
10.04.2015
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
29.03.2015 Ankomst storspove
27.03.2015 Ankomst tjeld
 
Spor og sportegn
24.03.2013
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
Hare - fotspor
Dyreobservasjoner
24.03.2013
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Dyreobservasjoner
24.03.2013
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Når kommer våren?
10.04.2012
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
04.04.2012 Ankomst linerle
05.04.2012 Blomstring hvitveis
02.04.2012 Voksenstadiet humler
 
Dyreobservasjoner
05.04.2012
Frede Thorsheim
Øystese (Kvam, Vestland)
Fossekall (Cinclus cinclus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)