Miljolare.no

Område: Gjelstad

Når kommer våren?
08.05.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
01.05.2012 Ankomst låvesvale
04.05.2012 Ankomst løvsanger
29.04.2012 Ankomst trepiplerke
27.04.2012 Blomstring rød jonsokblom
28.04.2012 Blomstring bakkesoleie
29.04.2012 Blomstring gjøkesyre
Når kommer våren?
15.04.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
14.04.2012 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
08.04.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
02.04.2012 Ankomst gråtrost
02.04.2012 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
08.04.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
31.03.2012 Blomstring marsfiol
Når kommer våren?
23.03.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
19.03.2012 Ankomst vipe
23.03.2012 Ankomst rødstrupe
23.03.2012 Blomstring vårkål
20.03.2012 Blomstring maigull
22.03.2012 Blomstring selje
Når kommer våren?
18.03.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
18.03.2012 Ankomst bokfink
17.03.2012 Ankomst sanglerke
17.03.2012 Ankomst stær
10.03.2012 Ankomst svarttrost
18.03.2012 Ankomst måltrost
10.03.2012 Ankomst skogdue
14.03.2012 Blomstring hvitveis
Når kommer våren?
12.03.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
11.03.2012 Ankomst svarttrost
11.03.2012 Blomstring blåveis
11.03.2012 Blomstring hestehov
11.03.2012 Blomstring hestehov
Når kommer våren?
09.03.2012
Ragnar Heian
Gjelstad (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
23.02.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl