Miljolare.no

Område: Åssiden

Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (30)
Kjøttmeis (13)
Blåmeis (8)
Grønnfink (4)
Skjære (3)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2023
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (36)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (5)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Dompap (3)
Gulspurv (2)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (60)
Grønnsisik (26)
Kjøttmeis (25)
Bjørkefink (20)
Blåmeis (18)
Grønnfink (10)
Skjære (4)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (38)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Grønnfink (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Grønnsisik (27)
Kjøttmeis (23)
Skjære (3)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2019
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (46)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (14)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Brunsisik (100)
Kjøttmeis (18)
Gulspurv (15)
Blåmeis (12)
Skjære (4)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (48)
Skjære (14)
Blåmeis (13)
Kjøttmeis (11)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Blåmeis (11)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (2)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2012
Astrid Helene Veiby
Åssiden (Indre Østfold, Østfold)
Pilfink (30)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (10)
Gulspurv (8)
Grønnfink (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)