Miljolare.no

Område: Loneelva

Bilder av området
06.09.2005
Lone skule
Loneelva (Bergen, Vestland)
 
Smådyr i ferskvatn
06.09.2005
Lone skule
Loneelva (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Igler (Hirudinea)
Rundormer (Nematoda)
Skivesnegl (Planorbidae)
 
Smådyr i ferskvatn
27.10.2004
Lone skule
Loneelva (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae)
Igler (Hirudinea)
Skivesnegl (Planorbidae)
Steinfluer (Plecoptera)
 
Bekkene og dammene
27.10.2004
Lone skule
Loneelva (Bergen, Vestland)