Miljolare.no

Område: Øvre Stiås 10

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (35)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Pilfink (5)
Flaggspett (2)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (30)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (25)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Grønnfink (4)
Kjernebiter (3)
Flaggspett (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Flaggspett (2)
Sidensvans (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (11)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Gråsisik (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Bokfink (1)
Gråtrost (1)
Kråke (1)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Sidensvans (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (20)
Blåmeis (16)
Pilfink (11)
Dompap (8)
Skjære (8)
Kjøttmeis (6)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (25)
Pilfink (18)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Pilfink (10)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Tor Magne Stalleland
Øvre Stiås 10 (Froland, Agder)
Gråspurv (20)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (3)
Svarttrost (3)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)