Miljolare.no

Område: Ruset

Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Flaggspett (3)
Kråke (3)
Løvmeis (3)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Fuglekonge (1)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2024
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Løvmeis (3)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2024
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
13.01.2024
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Flaggspett (5)
Svartmeis (3)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.01.2024
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Blåmeis (7)
Kråke (7)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.05.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (9)
Dompap (5)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Grønnspett (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.05.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Kråke (14)
Dompap (6)
Grønnfink (4)
Orrfugl (3)
Bokfink (2)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Blåmeis (1)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.04.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (7)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Grønnfink (2)
Ravn (2)
Blåmeis (1)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.03.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (11)
Grønnfink (3)
Grønnsisik (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.03.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (9)
Grønnsisik (6)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.03.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (17)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Bokfink (4)
Grønnfink (4)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Grønnspett (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.05.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (13)
Grønnsisik (7)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (3)
Løvmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Gulspurv (1)
Havørn (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (18)
Grønnfink (11)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Kjøttmeis (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.01.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (23)
Grønnfink (14)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Ravn (2)
Grønnsisik (1)
Hønsehauk (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
13.01.2023
Tor Erik Standal
Ruset (Fjord, Møre og Romsdal)
Dompap (25)
Grønnfink (11)
Blåmeis (6)
Ravn (5)
Kjøttmeis (4)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
1 - 15 av 253 siste»»