Miljolare.no

Område: Kystveien 91

Når kommer våren?
28.01.2020
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
21.01.2020 Voksenstadiet honningbier
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Gråspurv (12)
Pilfink (8)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Rødstrupe (3)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Gjerdesmett (1)
Munk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Gråspurv (30)
Pilfink (22)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (12)
Kråke (6)
Skjære (6)
Bokfink (4)
Gjerdesmett (4)
Svarttrost (3)
Gråmåke (2)
Rødstrupe (2)
Storskarv (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2015
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Stillits (25)
Kjøttmeis (22)
Blåmeis (18)
Stokkand (18)
Gråspurv (16)
Pilfink (11)
Gråmåke (10)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Kråke (3)
Munk (2)
Rødstrupe (2)
Sothøne (2)
Svarttrost (2)
Knoppsvane (1)
Spurvehauk (1)
Svartbak (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (7)
Gråspurv (6)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Munk (2)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2013
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Alke (23)
Fiskemåke (20)
Gråmåke (18)
Svartbak (12)
Skjære (5)
Kjøttmeis (4)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Munk (2)
Rødstrupe (2)
Gulspurv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Hans Magne Christiansen
Kystveien 91 (Arendal, Agder)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (22)
Gråspurv (10)
Grønnfink (8)
Rødstrupe (4)
Skjære (4)
Gulspurv (2)
Munk (2)
Svarttrost (2)
Kråke (1)