Miljolare.no

Område: Bekk (navn ikke registrert-Førde)

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(4)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(3)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(2)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(4)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Ørret (Salmo trutta)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(1)
Frosker (Anura)
Buorm (Natrix natrix)
BEKKIS: Bunndyr
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(4)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(3)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(2)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Forhold for fisk
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(4)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(3)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(2)
 
BEKKIS: Forhold for fisk
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(1)
 
BEKKIS: Begroing og kantvegetasjon
26.05.1994
Førde skule
Bekk (navn ikke registrert-Førde) (Sveio, Vestland)
(4)
 
1-15 av 42 siste»»