Miljolare.no

Område: Bekk i Bjørndalen, Lørenskog

Smådyr i ferskvatn
27.09.2011
Eva Brekke
Bekk i Bjørndalen, Lørenskog (Lørenskog, Viken)
Libeller (Anisoptera)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)