Miljolare.no

Område: Hoffskogen

Fugler ved foringsplassen
28.01.2022
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Ekorn (3)
Gråspurv (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Fossekall (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
13.04.2021
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
12.04.2021 Ankomst vintererle
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Gråsisik (20)
Kjøttmeis (3)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2018
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Kjøttmeis (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Blåmeis (1)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Fugler ved foringsplassen
12.01.2014
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Rødstrupe (1)
Når kommer våren?
24.05.2013
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
18.05.2013 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
16.05.2013
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
04.05.2013 Ankomst kjernebiter
04.05.2013 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
19.01.2013
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2012
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Eva Blom-Bakke
Hoffskogen (Oslo)
Skjære (4)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Kråke (1)
Svarttrost (1)