Miljolare.no

Område: Bamselia, Hoelvegen 3

Fugler ved foringsplassen
29.01.2018
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (6)
Dompap (4)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Grønnsisik (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2017
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (10)
Gulspurv (10)
Dompap (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (8)
Grønnsisik (8)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2015
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (8)
Gulspurv (8)
Pilfink (6)
Dompap (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Bjørkefink (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (8)
Grønnsisik (8)
Dompap (6)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Stillits (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2013
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (10)
Gulspurv (10)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Bjørkefink (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2012
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (20)
Grønnsisik (10)
Gulspurv (10)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Flaggspett (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Lillian Gustafson
Bamselia, Hoelvegen 3 (Nordre Follo, Viken)
Grønnfink (15)
Gulspurv (10)
Gråsisik (8)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Skjære (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)