Miljolare.no

Område: Kvamskogen

Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Gråsisik (18)
Kjøttmeis (13)
Dompap (12)
Blåmeis (8)
Bokfink (8)
Granmeis (8)
Svartmeis (8)
Bjørkefink (6)
Grønnfink (6)
Svarttrost (6)
Brunrotte (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Hare (3)
Ekorn (2)
Gjerdesmett (2)
Gråtrost (2)
Grønnsisik (2)
Orrfugl (2)
Rødstrupe (2)
Røyskatt (2)
Snømus (2)
Spurveugle (2)
Stjertmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Brunrotte (10)
Dompap (9)
Mår (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Gråsisik (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Hare (2)
Røyskatt (2)
Stjertmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Rødrev (1)
Spurveugle (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
16.01.2018
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Gråsisik (22)
Kjøttmeis (12)
Dompap (11)
Granmeis (8)
Blåmeis (6)
Bokfink (6)
Svartmeis (5)
Grønnsisik (4)
Spettmeis (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Hare (2)
Skjære (2)
Snømus (2)
Spurveugle (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Spettmeis (4)
Skjære (2)
Spurveugle (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
17.01.2016
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Grønnfink (23)
Granmeis (8)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Bokfink (5)
Svartmeis (5)
Spettmeis (4)
Stjertmeis (4)
Bjørkefink (2)
Skjære (2)
Varsler (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2015
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Granmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Svartmeis (6)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Bokfink (2)
Brunrotte (2)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Stjertmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Hare (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Snømus (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
10.01.2014
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Dompap (12)
Gråsisik (12)
Granmeis (8)
Bjørkefink (6)
Brunrotte (6)
Stjertmeis (6)
Svartmeis (6)
Bokfink (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Hare (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
Mår (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
06.01.2013
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Grønnfink (12)
Gråsisik (11)
Bokfink (8)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Stjertmeis (6)
Svartmeis (6)
Granmeis (5)
Svarttrost (5)
Bjørkefink (4)
Blåmeis (4)
Gråtrost (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
Gjerdesmett (1)
Gråspett (1)
Grønnsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2012
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Grønnfink (12)
Gråsisik (11)
Blåmeis (6)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Stjertmeis (6)
Bjørkefink (4)
Bokfink (4)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Spettmeis (3)
Trekryper (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2011
Per louis Rasmussen
Kvamskogen (Kvam, Vestland)
Gråsisik (21)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (11)
Stjertmeis (9)
Dompap (8)
Granmeis (8)
Blåmeis (6)
Bokfink (6)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Rødstrupe (2)
Trekryper (2)
Nøtteskrike (1)
Varsler (1)