Miljolare.no

Område: Fjordvegen, Aursneset

Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (28)
Blåmeis (25)
Grønnsisik (20)
Svarttrost (14)
Grønnfink (12)
Gråspurv (5)
Skjære (5)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Bokfink (3)
Løvmeis (3)
Dompap (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Munk (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (70)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (24)
Svarttrost (7)
Grønnfink (6)
Bokfink (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Skjære (3)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Svarttrost (17)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (15)
Grønnfink (8)
Skjære (8)
Spettmeis (6)
Svartmeis (5)
Løvmeis (4)
Gjerdesmett (3)
Munk (3)
Rødstrupe (3)
Bjørkefink (2)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Måltrost (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2020
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Sidensvans (30)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (80)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (25)
Sidensvans (25)
Bjørkefink (20)
Grønnfink (10)
Svartmeis (5)
Bokfink (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (4)
Løvmeis (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Nøtteskrike (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (30)
Grønnfink (25)
Svarttrost (16)
Skjære (6)
Granmeis (5)
Spettmeis (5)
Svartmeis (5)
Rødstrupe (4)
Løvmeis (3)
Gråtrost (2)
Havørn (2)
Gjerdesmett (1)
Gulspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2017
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Gråspurv (5)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (35)
Blåmeis (30)
Grønnfink (7)
Svarttrost (6)
Munk (4)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Gråsisik (30)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (25)
Grønnsisik (25)
Gråspurv (10)
Svarttrost (10)
Løvmeis (8)
Svartmeis (8)
Grønnfink (6)
Kjernebiter (3)
Skjære (3)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Munk (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (30)
Gråspurv (16)
Svartmeis (11)
Svarttrost (6)
Løvmeis (5)
Spettmeis (5)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Rødstrupe (3)
Grønnfink (2)
Munk (2)
Nøtteskrike (2)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (50)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (20)
Svarttrost (12)
Svartmeis (10)
Dompap (8)
Rødstrupe (4)
Bokfink (3)
Granmeis (2)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Blåmeis (30)
Grønnsisik (30)
Kjøttmeis (20)
Sidensvans (20)
Svarttrost (10)
Gråspurv (6)
Svartmeis (6)
Løvmeis (4)
Spettmeis (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Grønnfink (32)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (18)
Svarttrost (12)
Gråspurv (8)
Sidensvans (8)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Ann Christin Runde
Fjordvegen, Aursneset (Sykkylven, Møre og Romsdal)
Blåmeis (25)
Grønnsisik (25)
Kjøttmeis (20)
Svarttrost (15)
Gråsisik (6)
Svartmeis (6)
Bokfink (4)
Grønnfink (3)
Spettmeis (3)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Skjære (1)
Trekryper (1)