Miljolare.no

Område: Geilane

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Grønnfink (80)
Grønnsisik (50)
Svarttrost (25)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Gråtrost (12)
Kjøttmeis (12)
Kråke (10)
Stær (7)
Bokfink (6)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Rødvingetrost (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Gråsisik (40)
Bjørkefink (25)
Svarttrost (20)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (15)
Sidensvans (15)
Blåmeis (10)
Gråspurv (10)
Stjertmeis (9)
Kjøttmeis (8)
Gråtrost (7)
Bokfink (3)
Brunsisik (2)
Dompap (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Rødvingetrost (1)
Trekryper (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Grønnfink (25)
Bjørkefink (20)
Blåmeis (15)
Svarttrost (15)
Kjøttmeis (10)
Kråke (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Gråtrost (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (25)
Grønnfink (15)
Svarttrost (12)
Blåmeis (8)
Gråtrost (3)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Munk (1)
Vannrikse (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (40)
Grønnfink (20)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Svarttrost (5)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Kjell Mork Soot
Geilane (Hareid, Møre og Romsdal)
Kråke (15)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Skjære (3)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)