Miljolare.no

Område: Ile, Øyer Sørbygd

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Dompap (9)
Pilfink (7)
Blåmeis (5)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (4)
Skjære (2)
Kråke (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Pilfink (9)
Grønnsisik (7)
Grønnfink (6)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Båndkorsnebb (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Gråsisik (85)
Grønnfink (31)
Blåmeis (15)
Dompap (10)
Kjøttmeis (7)
Polarsisik (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Brunsisik (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Kaie (29)
Grønnfink (14)
Dompap (10)
Pilfink (8)
Skjære (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Kjernebiter (3)
Kråke (3)
Brunsisik (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Grønnsisik (1)
Spettmeis (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Gråsisik (22)
Kaie (13)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Dompap (5)
Skjære (4)
Grønnfink (3)
Granmeis (2)
Kjernebiter (2)
Ekorn (1)
Gråtrost (1)
Kråke (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Grønnfink (26)
Kjøttmeis (10)
Gråsisik (9)
Blåmeis (5)
Skjære (3)
Brunsisik (2)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Grankorsnebb (2)
Pilfink (2)
Gråtrost (1)
Grønnspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Sidensvans (18)
Pilfink (11)
Blåmeis (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (3)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2014
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Pilfink (2)
Gråsisik (1)
Gråspett (1)
Kjernebiter (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Kråke (4)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Pilfink (1)
Ravn (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Grønnsisik (27)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Dompap (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Jon Opheim
Ile, Øyer Sørbygd (Øyer, Innlandet)
Grønnfink (11)
Skjære (8)
Dompap (7)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Pilfink (2)
Gråtrost (1)