Miljolare.no

Område: Bergfeltet

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Gulspurv (36)
Pilfink (29)
Ekorn (6)
Dompap (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (4)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Svarttrost (2)
Ringdue (1)
Fugler og fuglekasser
30.01.2021
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (7)
Nøtteskrike (6)
Skjære (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Kjøttmeis (12)
Skjære (11)
Nøtteskrike (9)
Gulspurv (8)
Pilfink (8)
Ekorn (6)
Blåmeis (4)
Dompap (3)
Granmeis (3)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Gråsisik (50)
Kjøttmeis (26)
Pilfink (16)
Blåmeis (6)
Gulspurv (6)
Granmeis (5)
Spettmeis (5)
Svartmeis (5)
Skjære (3)
Trekryper (3)
Ekorn (2)
Nøtteskrike (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (6)
Ekorn (5)
Svartmeis (5)
Dompap (4)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (6)
Nøtteskrike (6)
Skjære (5)
Spettmeis (4)
Grønnsisik (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Nøttekråke (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Kjøttmeis (38)
Gulspurv (22)
Bjørkefink (14)
Blåmeis (7)
Dompap (5)
Granmeis (5)
Nøtteskrike (5)
Ekorn (4)
Svartmeis (4)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Kjøttmeis (11)
Gulspurv (9)
Gråsisik (7)
Dompap (6)
Svartmeis (6)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Granmeis (4)
Skjære (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Kjøttmeis (12)
Grønnsisik (8)
Dompap (7)
Gulspurv (6)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Lars Otto Hammer
Bergfeltet (Våler, Viken)
Gulspurv (15)
Kjøttmeis (9)
Pilfink (8)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Flaggspett (1)