Miljolare.no

Område: Bjørke, ekebergveien

Fugler ved foringsplassen
21.01.2022
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (24)
Blåmeis (9)
Svartmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Granmeis (4)
Ekorn (3)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Toppmeis (3)
Bjørkefink (1)
Grønnfink (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (29)
Gråsisik (15)
Blåmeis (12)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (9)
Granmeis (6)
Svartmeis (6)
Ekorn (5)
Rådyr (5)
Grønnsisik (4)
Spettmeis (3)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Furukorsnebb (2)
Nøtteskrike (2)
Hønsehauk (1)
Svartspett (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (21)
Gråsisik (17)
Blåmeis (6)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (21)
Gråsisik (15)
Blåmeis (12)
Grønnsisik (11)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Grankorsnebb (1)
Skjære (1)
Svartspett (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (12)
Gråsisik (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Grønnsisik (4)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (15)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Granmeis (4)
Gråsisik (4)
Svartmeis (4)
Ekorn (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Blåmeis (4)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Marianne Julset
Bjørke, ekebergveien (Stange, Innlandet)
Dompap (12)
Blåmeis (7)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Flaggspett (3)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)