Miljolare.no

Område: Dalheim

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (20)
Grønnfink (15)
Dompap (14)
Gråsisik (14)
Blåmeis (12)
Granmeis (12)
Svarttrost (4)
Svartmeis (3)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Flaggspett (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (15)
Dompap (15)
Grønnsisik (15)
Granmeis (10)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Blåmeis (30)
Kjøttmeis (25)
Dompap (10)
Granmeis (10)
Gråsisik (8)
Kongeørn (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (2)
Gråhegre (1)
Havørn (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (15)
Grønnfink (10)
Nøtteskrike (7)
Dompap (6)
Granmeis (1)
Grønnsisik (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (12)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Blåmeis (8)
Dompap (6)
Nøtteskrike (6)
Granmeis (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Granmeis (1)
Grønnsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2014
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (30)
Granmeis (25)
Dompap (18)
Grønnsisik (12)
Blåmeis (7)
Flaggspett (3)
Svartmeis (3)
Gråsisik (2)
Fossekall (1)
Kongeørn (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Blåmeis (25)
Granmeis (20)
Kjøttmeis (20)
Gråsisik (15)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (10)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (35)
Dompap (18)
Blåmeis (17)
Granmeis (14)
Grønnfink (11)
Kråke (2)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
15.04.2011
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
13.04.2011 Ankomst linerle
04.04.2011 Ankomst stær
05.04.2011 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Turi Gjengedal
Dalheim (Gloppen, Vestland)
Kjøttmeis (30)
Dompap (24)
Blåmeis (22)
Gråsisik (20)
Grønnfink (20)
Granmeis (17)
Polarsisik (2)