Miljolare.no

Område: Låte

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2022
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Bjørkefink (23)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (11)
Skjære (6)
Grønnfink (3)
Kråke (3)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Grønnspett (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Svartmeis (5)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (13)
Blåmeis (10)
Kråke (9)
Skjære (8)
Grønnfink (6)
Bjørkefink (5)
Svartmeis (4)
Dompap (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (7)
Kråke (7)
Skjære (6)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
24.05.2018 Blomstring rødkløver
15.05.2018 Blomstring skogstjerne
25.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
24.05.2018 Blomstring skrubbær
25.05.2018 Blomstring enghumleblom
24.05.2018 Blomstring liljekonvall
08.05.2018 Blomstring markjordbær
22.05.2018 Blomstring myske
Når kommer våren?
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
13.04.2018 Ankomst bjørkefink
20.02.2018 Ankomst bokfink
06.05.2018 Ankomst gjøk
13.04.2018 Ankomst gråmåke
12.04.2018 Blomstring hestehov
07.04.2018 Ankomst kjernebiter
10.04.2018 Ankomst linerle
15.04.2018 Ankomst løvsanger
16.05.2018 Ankomst låvesvale
12.04.2018 Ankomst ringdue
18.04.2018 Ankomst rødstrupe
06.04.2018 Ankomst stær
10.04.2018 Ankomst svartbak
19.03.2018 Ankomst svarttrost
07.05.2018 Ankomst taksvale
13.04.2018 Voksenstadiet humler
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Gråsisik (16)
Kjøttmeis (15)
Skjære (11)
Blåmeis (9)
Svartmeis (6)
Kråke (5)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Når kommer våren?
14.05.2017
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
22.04.2017 Ankomst bjørkefink
14.05.2017 Ankomst gjøk
14.05.2017 Sang for første gang gjøk
03.05.2017 Ankomst gråsisik
15.04.2017 Ankomst gråtrost
27.04.2017 Ankomst hubro
15.04.2017 Ankomst linerle
15.04.2017 Ankomst ringdue
15.04.2017 Ankomst ringtrost
16.04.2017 Ankomst rødvingetrost
30.03.2017 Ankomst stær
02.03.2017 Ankomst svarttrost
06.05.2017 Ankomst taksvale
06.05.2017 Sang for første gang taksvale
07.05.2017 Ankomst trane
30.03.2017 Ankomst vipe
Fugler ved foringsplassen
24.01.2017
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Skjære (16)
Kjøttmeis (14)
Kråke (9)
Blåmeis (6)
Grønnfink (5)
Svartmeis (5)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (13)
Skjære (9)
Blåmeis (7)
Bokfink (6)
Kråke (6)
Dompap (3)
Gråsisik (3)
Gjerdesmett (2)
Spettmeis (2)
Når kommer våren?
02.06.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
06.01.2015 Ankomst flaggspett
20.05.2015 Ankomst gjøk
12.04.2015 Ankomst grønnsisik
19.04.2015 Ankomst gråtrost
19.04.2015 Ankomst kjernebiter
19.04.2015 Ankomst ringtrost
12.04.2015 Ankomst stillits
09.05.2015 Ankomst taksvale
Når kommer våren?
13.04.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
10.04.2015 Ankomst bjørkefink
10.04.2015 Ankomst linerle
Fugler ved foringsplassen
12.04.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Bokfink (14)
Skjære (12)
Kjøttmeis (7)
Kråke (6)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Stillits (1)
Når kommer våren?
09.04.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
07.03.2015 Ankomst bokfink
06.04.2015 Blomstring hestehov
08.04.2015 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.04.2015 Ankomst ringdue
27.03.2015 Ankomst rødstrupe
10.03.2015 Gåsunger selje
22.03.2015 Ankomst stær
13.03.2015 Ankomst svarttrost
08.04.2015 Voksenstadiet humler
1 - 15 av 31 siste»»