Miljolare.no

Område: Låte

Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (13)
Blåmeis (10)
Kråke (9)
Skjære (8)
Grønnfink (6)
Bjørkefink (5)
Svartmeis (4)
Dompap (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (7)
Kråke (7)
Skjære (6)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
24.05.2018 Blomstring skrubbær
25.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
15.05.2018 Blomstring skogstjerne
24.05.2018 Blomstring rødkløver
22.05.2018 Blomstring myske
08.05.2018 Blomstring markjordbær
24.05.2018 Blomstring liljekonvall
25.05.2018 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
07.05.2018 Ankomst taksvale
19.03.2018 Ankomst svarttrost
10.04.2018 Ankomst svartbak
06.04.2018 Ankomst stær
18.04.2018 Ankomst rødstrupe
12.04.2018 Ankomst ringdue
16.05.2018 Ankomst låvesvale
15.04.2018 Ankomst løvsanger
10.04.2018 Ankomst linerle
07.04.2018 Ankomst kjernebiter
12.04.2018 Blomstring hestehov
13.04.2018 Ankomst gråmåke
06.05.2018 Ankomst gjøk
20.02.2018 Ankomst bokfink
13.04.2018 Ankomst bjørkefink
13.04.2018 Voksenstadiet humler
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Gråsisik (16)
Kjøttmeis (15)
Skjære (11)
Blåmeis (9)
Svartmeis (6)
Kråke (5)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Når kommer våren?
14.05.2017
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
30.03.2017 Ankomst vipe
07.05.2017 Ankomst trane
06.05.2017 Sang for første gang taksvale
06.05.2017 Ankomst taksvale
02.03.2017 Ankomst svarttrost
30.03.2017 Ankomst stær
16.04.2017 Ankomst rødvingetrost
15.04.2017 Ankomst ringtrost
15.04.2017 Ankomst ringdue
15.04.2017 Ankomst linerle
27.04.2017 Ankomst hubro
15.04.2017 Ankomst gråtrost
03.05.2017 Ankomst gråsisik
14.05.2017 Sang for første gang gjøk
14.05.2017 Ankomst gjøk
22.04.2017 Ankomst bjørkefink
Fugler ved foringsplassen
24.01.2017
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Skjære (16)
Kjøttmeis (14)
Kråke (9)
Blåmeis (6)
Grønnfink (5)
Svartmeis (5)
Dompap (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Kjøttmeis (13)
Skjære (9)
Blåmeis (7)
Bokfink (6)
Kråke (6)
Dompap (3)
Gråsisik (3)
Gjerdesmett (2)
Spettmeis (2)
Når kommer våren?
02.06.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
06.01.2015 Ankomst flaggspett
20.05.2015 Ankomst gjøk
12.04.2015 Ankomst grønnsisik
19.04.2015 Ankomst gråtrost
19.04.2015 Ankomst kjernebiter
19.04.2015 Ankomst ringtrost
12.04.2015 Ankomst stillits
09.05.2015 Ankomst taksvale
Når kommer våren?
13.04.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
10.04.2015 Ankomst bjørkefink
10.04.2015 Ankomst linerle
Fugler ved foringsplassen
12.04.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Bokfink (14)
Skjære (12)
Kjøttmeis (7)
Kråke (6)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Stillits (1)
Når kommer våren?
09.04.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
07.03.2015 Ankomst bokfink
06.04.2015 Blomstring hestehov
08.04.2015 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.04.2015 Ankomst ringdue
27.03.2015 Ankomst rødstrupe
10.03.2015 Gåsunger selje
22.03.2015 Ankomst stær
13.03.2015 Ankomst svarttrost
08.04.2015 Voksenstadiet humler
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
Skjære (26)
Kjøttmeis (21)
Blåmeis (11)
Kråke (8)
Svartmeis (7)
Dompap (5)
Spettmeis (2)
Når kommer våren?
13.05.2014
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
13.05.2014 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
30.04.2014
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
29.04.2014 Blomstring blåbær
17.04.2014 Blomstring engkarse
28.04.2014 Blomstring gjøkesyre
29.04.2014 Blomstring hegg
26.04.2014 Ankomst låvesvale
26.04.2014 Ankomst taksvale
1-15 av 28 siste»»