Miljolare.no

Område: Krokveien 4

Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Leif Bjørn Lunde
Krokveien 4 (Hå, Rogaland)
Stær (110)
Kråke (100)
Gråspurv (50)
Gråtrost (50)
Bokfink (35)
Bjørkefink (25)
Pilfink (15)
Svartmeis (15)
Kaie (14)
Grønnfink (12)
Bydue (8)
Gråmåke (8)
Skjære (4)
Tyrkerdue (4)
Fiskemåke (2)
Svartbak (2)
Blåmeis (1)
Gjerdesmett (1)
Kjøttmeis (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Stokkand (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Leif Bjørn Lunde
Krokveien 4 (Hå, Rogaland)
Gråspurv (50)
Gråtrost (50)
Stær (50)
Bokfink (35)
Bjørkefink (25)
Kråke (20)
Bydue (19)
Pilfink (15)
Svarttrost (15)
Kaie (14)
Grønnfink (12)
Gråmåke (4)
Skjære (4)
Tyrkerdue (4)
Blåmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Leif Bjørn Lunde
Krokveien 4 (Hå, Rogaland)
Bokfink (30)
Gråspurv (30)
Grønnfink (20)
Bydue (15)
Svarttrost (14)
Stær (12)
Tyrkerdue (12)
Bjørkefink (10)
Kråke (10)
Pilfink (10)
Skjære (6)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Fiskemåke (2)
Gråmåke (2)
Kaie (2)
Svartmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Leif Bjørn Lunde
Krokveien 4 (Hå, Rogaland)
Bydue (80)
Gråspurv (25)
Kaie (20)
Bokfink (15)
Grønnfink (15)
Svarttrost (12)
Kråke (10)
Pilfink (8)
Skjære (8)
Tyrkerdue (8)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Bjørkefink (2)
Gulspurv (2)
Gråmåke (1)
Grønnsisik (1)
Kornkråke (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Leif Bjørn Lunde
Krokveien 4 (Hå, Rogaland)
Bydue (50)
Bokfink (20)
Gråspurv (20)
Stær (20)
Grønnfink (15)
Kråke (10)
Svarttrost (6)
Tyrkerdue (6)
Kaie (4)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Grønnsisik (1)
Gulspurv (1)