Miljolare.no

Område: Åkvika

Fugler ved foringsplassen
03.02.2021
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Ærfugl (5)
Fiskemåke (3)
Fjellmarkmus (3)
Gjerdesmett (3)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Brunsisik (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Knoppsvane (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Kjernebiter (1)
Mink (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Skjære (5)
Svartmeis (5)
Ærfugl (5)
Storskarv (4)
Stær (3)
Rådyr (2)
Spurvehauk (2)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2020
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Blåmeis (7)
Fiskemåke (4)
Kråke (4)
Kjøttmeis (3)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Ringdue (2)
Brunsisik (1)
Grevling (1)
Katt (1)
Mink (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Skjære (8)
Ærfugl (8)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Stær (4)
Gråhegre (3)
Katt (3)
Fiskemåke (2)
Knoppsvane (2)
Rådyr (2)
Storskarv (2)
Svartmeis (2)
Alke (1)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Mink (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Svartmeis (11)
Fiskemåke (10)
Gråhegre (10)
Kjøttmeis (6)
Ærfugl (6)
Brunsisik (5)
Gjerdesmett (5)
Kråke (5)
Storskarv (5)
Skjære (4)
Bergirisk (3)
Katt (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Alke (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Grevling (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Kjernebiter (2)
Rødrev (2)
Spettmeis (2)
Mink (1)
Ringdue (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (15)
Blåmeis (12)
Gjerdesmett (10)
Storskarv (10)
Kråke (9)
Ærfugl (8)
Kjøttmeis (5)
Stær (5)
Toppmeis (5)
Brunsisik (4)
Fiskemåke (4)
Gulspurv (4)
Skjære (4)
Grevling (3)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Kvinand (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Alke (2)
Gråsisik (2)
Katt (2)
Tyrkerdue (2)
Knoppsvane (1)
Mink (1)
Ringdue (1)
Spurvehauk (1)
Toppdykker (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2016
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråhegre (15)
Gråspurv (15)
Gjerdesmett (10)
Kråke (10)
Stær (8)
Ærfugl (8)
Storskarv (6)
Blåmeis (5)
Granmeis (5)
Rødstrupe (5)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Svartmeis (4)
Fiskemåke (3)
Havørn (3)
Katt (2)
Rådyr (2)
Toppmeis (2)
Brunsisik (1)
Gulspurv (1)
Mink (1)
Ringdue (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.01.2015
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Storskarv (45)
Gråspurv (30)
Storskarv (10)
Kråke (9)
Blåmeis (6)
Knoppsvane (6)
Skjære (6)
Svartmeis (6)
Stær (5)
Ærfugl (5)
Fiskemåke (4)
Kjøttmeis (4)
Fjellmarkmus (3)
Gråhegre (3)
Rødstrupe (3)
Vånd (3)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Katt (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Toppmeis (2)
Brunsisik (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Mink (1)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2014
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (25)
Gråhegre (10)
Kråke (8)
Kjøttmeis (7)
Knoppsvane (7)
Ærfugl (7)
Blåmeis (6)
Lomvi (6)
Fiskemåke (5)
Skjære (5)
Gjerdesmett (4)
Toppdykker (4)
Brunsisik (3)
Rådyr (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Katt (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Stær (2)
Mink (1)
Rødrev (1)
Toppmeis (1)
Tyrkerdue (1)
Når kommer våren?
26.03.2013
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
26.03.2013 Blomstring hestehov
12.03.2013 Gåsunger selje
11.03.2013 Ankomst stær
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Storskarv (7)
Toppdykker (3)
Fiskemåke (2)
Kvinand (2)
Ringdue (2)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2013
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Toppmeis (5)
Gråsisik (4)
Kråke (4)
Brunsisik (3)
Flaggspett (2)
Gjerdesmett (2)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Havørn (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Havørn (2)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Kråke (4)
Skjære (4)
Brunsisik (3)
Gulspurv (3)
Gjerdesmett (2)
Gråsisik (2)
Rødstrupe (2)
Stær (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2011
Britt Furseth
Åkvika (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (7)
Gulspurv (4)
Kråke (4)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Stær (2)
Spettmeis (1)
1 - 15 av 17 siste»»