Miljolare.no

Område: Austistua

Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Blåmeis (24)
Pilfink (14)
Dompap (13)
Kjøttmeis (7)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Dompap (61)
Blåmeis (19)
Pilfink (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Dompap (15)
Gråsisik (15)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Dompap (12)
Gråsisik (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2019
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (15)
Grønnfink (12)
Pilfink (10)
Dompap (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Grønnfink (18)
Gråsisik (15)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (6)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (12)
Grønnfink (11)
Pilfink (6)
Gråsisik (5)
Dompap (3)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Gråsisik (15)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2013
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (14)
Grønnsisik (12)
Gulspurv (12)
Dompap (8)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Blåmeis (13)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (12)
Gulspurv (8)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (12)
Gulspurv (10)
Granmeis (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Gråsisik (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Gulspurv (3)
Granmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Marie Karin Rønningsbakk
Austistua (Rindal, Trøndelag)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (1)
Skjære (1)