Miljolare.no

Område: Aurdal prestegard

Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Pilfink (12)
Dompap (6)
Grønnsisik (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Kaie (4)
Skjære (3)
Grønnfink (2)
Bjørkefink (1)
Grankorsnebb (1)
Gulspurv (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Kjøttmeis (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (10)
Skjære (3)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Varsler (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (12)
Pilfink (12)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Kjernebiter (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (40)
Grønnfink (8)
Grønnsisik (4)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Kjøttmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Blåmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (2)
Dompap (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Skjære (2)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Dompap (7)
Kjøttmeis (4)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Trond Øigarden
Aurdal prestegard (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (12)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (5)
Dompap (4)
Blåmeis (3)
Skjære (2)
Gråsisik (1)
Spurvehauk (1)