Miljolare.no

Område: Grønøra

Fugler ved foringsplassen
22.01.2017
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (24)
Gulspurv (12)
Dompap (11)
Blåmeis (6)
Nøtteskrike (6)
Brunsisik (4)
Granmeis (4)
Grønnfink (4)
Rådyr (3)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Trekryper (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Gulspurv (20)
Kjøttmeis (14)
Dompap (10)
Bokfink (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Grønnfink (5)
Toppmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Trekryper (3)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Gulspurv (14)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (8)
Sidensvans (8)
Dompap (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (3)
Toppmeis (3)
Ekorn (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (14)
Granmeis (6)
Gulspurv (6)
Blåmeis (5)
Grønnfink (4)
Toppmeis (4)
Dompap (3)
Nøtteskrike (3)
Trekryper (3)
Brunsisik (2)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
07.04.2013
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
04.04.2013 Ankomst ringdue
07.04.2013 Ankomst rødstrupe
Fugler ved foringsplassen
02.04.2013
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Sidensvans (18)
Kjøttmeis (15)
Gulspurv (14)
Grønnfink (12)
Blåmeis (10)
Granmeis (9)
Dompap (8)
Toppmeis (7)
Nøtteskrike (6)
Skjære (5)
Flaggspett (4)
Svarttrost (4)
Trekryper (4)
Brunsisik (3)
Ekorn (3)
Kråke (3)
Hønsehauk (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
07.04.2013
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
07.04.2013 Ankomst bokfink
05.04.2013 Ankomst stær
03.04.2013 Ankomst svarttrost
07.04.2013 Ankomst brunsisik
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Grønnfink (22)
Gulspurv (14)
Kjøttmeis (12)
Dompap (11)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Nøtteskrike (6)
Toppmeis (6)
Trekryper (4)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
15.01.2013
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Kjøttmeis (25)
Grønnfink (22)
Gulspurv (15)
Dompap (14)
Granmeis (11)
Nøtteskrike (10)
Toppmeis (10)
Blåmeis (8)
Skjære (7)
Sidensvans (5)
Trekryper (5)
Kråke (4)
Ravn (4)
Flaggspett (2)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
13.05.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
12.05.2012 Ankomst heilo
06.05.2012 Ankomst ringtrost
Når kommer våren?
13.05.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
12.05.2012 Ankomst heilo
Når kommer våren?
22.04.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
21.04.2012 Ankomst rødvingetrost
22.04.2012 Ankomst måltrost
22.04.2012 Ankomst rødstrupe
Når kommer våren?
16.04.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
11.04.2012 Ankomst vipe
15.04.2012 Ankomst krikkand
14.04.2012 Ankomst kvinand
14.04.2012 Ankomst trane
11.04.2012 Ankomst ringdue
14.04.2012 Ankomst gråhegre
14.04.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
09.04.2012 Blomstring hestehov
10.04.2012 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
27.03.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
26.03.2012 Ankomst bokfink
Når kommer våren?
25.03.2012
Jan Ivar Østlyng
Grønøra (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
25.03.2012 Ankomst stær
1 - 15 av 24 siste»»